Regulamin

 

Szczegółowe warunki dostawy

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie on wydany!

W celu udokumentowania pełnoletności zamawiającego Klient zobowiązany jest przesłać mailem, bądź faksem kopię dowodu tożsamości. Przesyłka zostanie wydana wyłącznie trzeźwej osobie zamawiającej.

1. Warunki zamówienia

Klientem może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna.

Właścicielem www.msc-alkohole.pl jest Sprzedający, tj:

MSC
Ul. Kasztanowa 2A / 6 Józefów

05-860 Płochocin
NIP: 534-114-25-60

Każda osoba spełniająca wymogi wymienione w pkt 1, chcąca dokonać zakupów na stronie www.msc-alkohole.pl jest zobowiązania do uprzedniego zarejestrowania się.

2. Realizacja zamówienia obejmuje trzy etapy:

  • Etap pierwszy - złożenie przez Klienta Zamówienia (oferty zawarcia umowy) poprzez wybranie towarów z asortymentu prezentowanego na stronie internetowej, co następuje poprzez umieszczenie w wirtualnym koszyku zakupów, wybranych towarów - oznacza to jedynie jegorezerwację
  • Etap drugi - akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego (przesłanie mailem potwierdzenia dostępności produktu oraz jego ceny ) oraz ustalenie warunków realizacjiZamówienia. 
  • Etap trzeci - realizacja Zamówienia tj. uiszczenie przez Klienta całości kwoty zamówienia oraz wydanie towaru przez Sprzedającego i jego odbiór przez Klienta. 

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

Niektóre z produktów mogą być w danej chwili niedostępne. Zamówienie alkoholu, którego nie ma w danej chwili na stanie magazynowym nie może być zrealizowane. Zamawiający, po wysłaniu zamówienia otrzyma informacje zwrotną o dostępności towarów w zamówieniu. W przypadku braku którejś z pozycji zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie pomniejszone o wartość brakujących towarów oraz zostanie wysłana informacja o przybliżonej dacie dostępności brakujących pozycji zamówienia. 

Ceny podane na stronie internetowej www.msc-alkohole.pl mogą różnić się od cen obowiązujących w tradycyjnej sprzedaży. Ceny internetowe obowiązują tylko przy zamówieniach składanych przez internet.

Sprzedający zobowiązany jest do akceptacji Zamówienia (drogą elektroniczną) w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni świąteczne, oraz weekendy. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany Zamówieniem, chyba że wyrazi inną wolę.

W przypadku braku możliwości akceptacji Zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu) Sprzedający jest uprawniony do jego akceptacji w ciągu 3 dni roboczych, od dnia otrzymania Zamówienia.

W przypadku, gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT zostanie ona wystawiona przez Sprzedającego pod warunkiem wskazania przez Klienta niezbędnych danych dostępnych przy składaniu zamówienia (nazwa firmy, numer NIP itp.) oraz skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.

3. Warunki płatności:

Klient zobowiązany jest to zapłaty kwoty zamówienia. Kwota może zostać uiszczona:

  • gotówką lub kartą płatniczą - podczas odbioru zamówionego towaru w Warszawie w sklepie przy ul. Górczewskiej 43 ( magazyn główny w godz.10.00-18.00)
  • przelewem na konto Sprzedającego na podstawie paragonu sprzedaży lub faktury VAT BRE Bank 93 1140 2017 0000 4502 0338 3353

4. Warunki odbioru -dostawy:

Alkohole mogą zostać odbierane w sklepie przy ul.Górczewskiej 43 w Warszawie w godz. 10.00-18.00, po uprzednim uiszczeniu kwoty zamówienia (tj. gotówką lub kartą płatniczą w czasie odbioru w sklepie lub sposób wskazany w pkt. 2b z potwierdzeniem przelewu ).

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej kurierem ,ze względu na obowiązujące przepisy prawne, ale zamówione na naszej stronie alkohole (co odpowiada jedynie ich rezerwacji), może dostarczyć nasz pracownik pod adres wskazany w formularzu zamówienia :

Koszty dostawy : a) na terenie Warszawy - 20zł

b) na terenie Polski - 0,80 zł/km

5. Polityka prywatności:

W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób.

Dane te to imię i adres e-mail, jeśli Klient życzy sobie otrzymywać newsletter Sprzedającego z najnowszymi ofertami oraz ciekawymi artykułami.

W przypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych jako obowiązkowe - za pomocą symbolu *), co jest konieczne akceptacji Zamówienia i jego właściwej realizacji.

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia akceptację Zamówienia przez Sprzedającego.

Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatności Klientów Sprzedającego.

Dane Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych Zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim.

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera Klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji.

6. Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega, że jest uprawniony do braku akceptacji Zamówienia, w szczególności w przypadku nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.msc-alkohole.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Warszawie, w placówce handlowej MSC przy ul. Górczewskiej 43.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail sklep@msc-alkohole.pl wraz z podaniem danych kontaktowych.

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej, ale zamówione na naszej stronie alkohole (co odpowiada jedynie ich rezerwacji), może dostarczyć nasz pracownik pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Zapraszamy.


 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Zima z MSC”

1. Nazwa Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Zima z MSC” (dalej: „Akcja promocyjna”).

2. Nazwa organizatora Akcji promocyjnej

Organizatorem Akcji promocyjnej jest MSC z siedzibą w Józefowie, ul.Kasztanowa 2A / 6 , 05-860 Józefów, NIP: 534-114-25-60 (dalej:„Organizator”).

3. Zasięg Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna przeprowadzana jest sklepach sieci MSC. (dalej: „MSC Alkohole”).

4. Czas trwania Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna rozpocznie się dnia 15.11.2015 a zakończy dnia 31.01.2016r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Akcji promocyjnej. Naklejki promocyjne mogą wyczerpać się wcześniej niż zakończy się akcja promocyjna. Organizator nie gwarantuje że wszyscy uczestnicy akcji promocyjnej mają zagwarantowane uzbieranie pełnej ilości naklejek.

5. Uczestnicy Akcji promocyjnej

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 5.2 uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu w sklapach firmy MSC (dalej Uczestnik Akcji).

5.2. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Akcji Regulaminu Akcji promocyjnej w całości i zobowiązaniem Uczestnika Akcji do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik Akcji spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.

6. Zasady Akcji promocyjnej

6.1. Sprzedażą w ramach Akcji promocyjnej objęty jest każdy towar z wyłączeniem wyrobów tytoniowych oraz doładowań telefonów GSM oferowanych przez MSC Alkohole.

6.2. W Akcji Promocyjnej może uczestniczyć osoba, która niezależnie od pozostałych wymagań określonych w Regulaminie, w dniach 15.11.2015r. do dnia 31.01.2016 r. do godziny 23:59 dokona jednorazowego zakupu:

a) za minimum 15 pln brutto dowolnego towaru znajdującego się w ofercie sklepów MSC z wyłączeniem produktów wymienionych w pkt. 6.1.

6.3. Uczestnik Akcji dokonujący jednorazowego zakupu zgodnie z pkt. 6.2.a otrzymuje jedną naklejkę promocyjną.

6.4. Jednorazowe spełnienie warunków określonych w punktach 6.2.a w ilości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w punkcie 6.2.a uprawnia do otrzymania wielokrotności ilości naklejek promocyjnych.

6.5. Uczestnik Akcji otrzymuje naklejki promocyjne tylko i wyłącznie do zakupów detalicznych nie przekraczających kwoty 300 zł. Zakupy powyżej tej kwoty traktowane są jako hurtowe i nie są objęte programem promocyjnym.

Przykład: wydana kwota 47 zł – 3 naklejki,
wydana kwota 90 zł – 6 naklejek

7. Nagrody

Nagrodami w Akcji promocyjnej są :

  • Piwo but 0,5l
  • Wódka 0,5l , 0,7l
  • wino 0,7l

8. Zasady przyznawania Nagród

8.1. Uczestnicy Akcji, którzy w czasie trwania Akcji promocyjnej zebrali odpowiednią ilość naklejek promocyjnych na zasadach określonych w pkt. 6 i nakleili naklejki na ulotkę promocyjną w przeznaczonym do tego miejscu, upoważnieni są do wymiany takiej ulotki na nagrodę rzeczową o równowartości kwoty wyszczególnionej na kuponie promocyjnym MSC Alkohole.

8.2. Ulotki zawierające miejsce służące do przyklejania naklejek będą dostępne w sklepach MSC Alkohole:

MSC Alkohole ul. Górczewska 43, Warszawa

MSC Alkohole ul. Świetlików 8, Warszawa

MSC Alkohole ul. Jana Pawła II 66, Warszawa

MSC Alkohole ul. Wąwozowa 4, Warszawa

8.3. Nagrody będą wydawane Uczestnikom Akcji bezpośrednio w sklepach MSC Alkohole, do których zgłoszą się z ulotką z naklejoną z odpowiednią ilością naklejek.

8.4. Ulotkę z ośmioma naklejkami Uczestnik może wymienić na równowartość 5zł wskazany w pkt.7 dostępny w sklepie MSC Alkohole.

8.5.Ulotkę z piętnastoma naklejkami Uczestnik może wymienić na równowartość 10 zł wskazany w pkt.7.

8.6.Ulotkę zawierającą z dwudziestoma jeden naklejkami, Uczestnik może wymienić na równowartość 20 zł wskazaną w pkt.7.

8.7. Ulotkę zawierającą dwadzieściasześć naklejek Uczestnik może wymienić na równowartość 30 zł nagrody wskazanej w pkt.7.

8.8.Ulotkę z trzydziestoma naklejkami Uczestnik może wymienić na równowartość 40 zł nagrodę wskazaną w pkt.7.

W przypadku nieodebrania Nagrody przez Uczestnika Akcji, nagroda pozostanie własnością Organizatora.

8.9. Wydawanie Nagród rozpocznie się dniu otwarcia promocji, a zakończy dnia 31.01.2016r.

8.10. Uczestnik Akcji nie ma prawa do zamiany Nagrody na inną nagrodę rzeczową lub wypłaty jej równowartości w pieniężnej. MSC Alkohole nie wypłaca reszty z wartości bonu.

8.11. Uczestnik może otrzymać kolejny kupon promocyjny w momencie gdy:

8.11.a) na kuponie poprzednim uzbierał pełną ilość naklejek tj. 30 szt (łącznie z nadrukowanymi na kuponie i odbiera nagrodę w sklepie wskazanym w pkt.8.2.

8.11.b) w terminie do 31.01.2016r.

9. Postanowienia końcowe

10.1. Materiały reklamowe Akcji promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

10.2. W sklepie MSC Alkohole w którym zapas naklejek promocyjnych ulegnie wyczerpaniu, usuwa się materiały promocyjne informacyjne o Akcji promocyjnej a sklep ten przestaje uczestniczyć w Akcji promocyjnej z dniem wyczerpania zapasu naklejek promocyjnych. Możliwe jest jedynie odbieranie nagród wskazanych na kuponie promocyjnym, ale nie później jak do dnia 31.01.2016r.

10.3. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Akcji do wglądu u Organizatora na stronie internetowej www.msc-alkohole.pl.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.

 

 

Dowiedz sie szybko o promocjach

Zapisz się na newsleter.